BN006NP ชุดกระต่ายแสนซน ผ้ากำมะยีสชมพูอ่อน มีหูกระต่าย ถุงมือ สายใส่กันหลุด ขนาดฟรีไซส์ ยาว 75 เซนติเมตร อกยืดได้ 38 นิ้ว เอวยืดได้ 36-38 นิ้ว ขนาดฟรีไซส์ ตรงเอวเป็นยางยืดค่ะ้
ชุดกระต่ายแสนซน ผ้ากำมะยีสชมพูอ่อน มีหูกระต่าย ถุงมือ สายใส่กันหลุด ขนาดฟรีไซส์ ยาว 75 เซนติเมตร อกยืดได้ 38 นิ้ว เอวยืดได้ 36-38 นิ้ว ขนาดฟรีไซส์ ตรงเอวเป็นยางยืดค่ะ้
ชุดกระต่ายแสนซน ผ้ากำมะยีสชมพูอ่อน มีหูกระต่าย ถุงมือ สายใส่กันหลุด ขนาดฟรีไซส์ ยาว 75 เซนติเมตร อกยืดได้ 38 นิ้ว เอวยืดได้ 36-38 นิ้ว ขนาดฟรีไซส์ ตรงเอวเป็นยางยืดค่ะ้
ชุดกระต่ายแสนซน ผ้ากำมะยีสชมพูอ่อน มีหูกระต่าย ถุงมือ สายใส่กันหลุด ขนาดฟรีไซส์ ยาว 75 เซนติเมตร อกยืดได้ 38 นิ้ว เอวยืดได้ 36-38 นิ้ว ขนาดฟรีไซส์ ตรงเอวเป็นยางยืดค่ะ้
รูปสินค้าจริงจ้า
ชุดกระต่ายแสนซน ผ้ากำมะยีสชมพูอ่อน มีหูกระต่าย ถุงมือ สายใส่กันหลุด ขนาดฟรีไซส์ ยาว 75 เซนติเมตร อกยืดได้ 38 นิ้ว เอวยืดได้ 36-38 นิ้ว ขนาดฟรีไซส์ ตรงเอวเป็นยางยืดค่ะ้
ชุดกระต่ายแสนซน ผ้ากำมะยีสชมพูอ่อน มีหูกระต่าย ถุงมือ สายใส่กันหลุด ขนาดฟรีไซส์ ยาว 75 เซนติเมตร อกยืดได้ 38 นิ้ว เอวยืดได้ 36-38 นิ้ว ขนาดฟรีไซส์ ตรงเอวเป็นยางยืดค่ะ้