CNF056 ชุดกีเพ้าเดรสยาว ผ้าแพรจีนสีแดง ผ่าข้างสองข้าง ยาว 130 เซนติเมตร หน้าอก 32-36 ขนาดไซส์ L ใส่ออกงานเป็นชุดลำลองได้จริงจ้า สวยมากๆค่ะ

 
CNF056 ชุดกีเพ้าเดรสยาว ผ้าแพรจีนสีแดง ผ่าข้างสองข้าง ยาว 130 เซนติเมตร หน้าอก 32-36 ขนาดไซส์ L ใส่ออกงานเป็นชุดลำลองได้จริงจ้า สวยมากๆค่ะ  
CNF056 ชุดกีเพ้าเดรสยาว ผ้าแพรจีนสีแดง ผ่าข้างสองข้าง ยาว 130 เซนติเมตร หน้าอก 32-36 ขนาดไซส์ L ใส่ออกงานเป็นชุดลำลองได้จริงจ้า สวยมากๆค่ะ  
CNF056 ชุดกีเพ้าเดรสยาว ผ้าแพรจีนสีแดง ผ่าข้างสองข้าง ยาว 130 เซนติเมตร หน้าอก 32-36 ขนาดไซส์ L ใส่ออกงานเป็นชุดลำลองได้จริงจ้า สวยมากๆค่ะ  
CNF056 ชุดกีเพ้าเดรสยาว ผ้าแพรจีนสีแดง ผ่าข้างสองข้าง ยาว 130 เซนติเมตร หน้าอก 32-36 ขนาดไซส์ L ใส่ออกงานเป็นชุดลำลองได้จริงจ้า สวยมากๆค่ะ  
CNF056 ชุดกีเพ้าเดรสยาว ผ้าแพรจีนสีแดง ผ่าข้างสองข้าง ยาว 130 เซนติเมตร หน้าอก 32-36 ขนาดไซส์ L ใส่ออกงานเป็นชุดลำลองได้จริงจ้า สวยมากๆค่ะ  
CNF056 ชุดกีเพ้าเดรสยาว ผ้าแพรจีนสีแดง ผ่าข้างสองข้าง ยาว 130 เซนติเมตร หน้าอก 32-36 ขนาดไซส์ L ใส่ออกงานเป็นชุดลำลองได้จริงจ้า สวยมากๆค่ะ  
CNF056 ชุดกีเพ้าเดรสยาว ผ้าแพรจีนสีแดง ผ่าข้างสองข้าง ยาว 130 เซนติเมตร หน้าอก 32-36 ขนาดไซส์ L ใส่ออกงานเป็นชุดลำลองได้จริงจ้า สวยมากๆค่ะ  
CNF056 ชุดกีเพ้าเดรสยาว ผ้าแพรจีนสีแดง ผ่าข้างสองข้าง ยาว 130 เซนติเมตร หน้าอก 32-36 ขนาดไซส์ L ใส่ออกงานเป็นชุดลำลองได้จริงจ้า สวยมากๆค่ะ  
CNF056 ชุดกีเพ้าเดรสยาว ผ้าแพรจีนสีแดง ผ่าข้างสองข้าง ยาว 130 เซนติเมตร หน้าอก 32-36 ขนาดไซส์ L ใส่ออกงานเป็นชุดลำลองได้จริงจ้า สวยมากๆค่ะ